Kriser og sorg

Ordet krise betyder et ’afgørende vendepunkt’. Kriser er for de fleste forbundet med intens negative følelser, og noget man selvfølgelig helst vil være foruden. Noget er sket, der har væltet eller overrumplet én og man føler sig naturligt nok som et offer for ydre omstændigheder. Men intet menneske går gennem livet uden kriser, så opgaven bliver, hvordan man kan håndtere det, der er sket.

Man siger, at kriser i bedste tilfælde kan føre til en form for gennembrud af nye sider af sig selv og livet i stedet for et sammenbrud. Det er forskellen på at være et offer for og en overlever af en krise.

Sorg er den sindstilstand, man kommer i, når man mister nogen eller noget, som har betydet meget for en. Hvis man mister pludseligt, og dermed uden at være forberedt, vil man også kunne opleve en række krisereaktioner, som vil blande sig ind i sorgens følelser.

Krisereaktionerne aftager almindeligvis relativt hurtigt. Sorgens følelser varer derimod for det meste lang tid og længere end vi i vores kultur går og regner med.