Hvad er en krise?

En krise er et dramatisk forløb præget af hurtigt skiftende følelser og voldsomme og overvældende reaktioner. Tidligere erfaringer og indlærte måder at reagere på slår ikke til i den nye situation.  Man har mistet overblikket og er forvirret og arbejder på højtryk for at forstå, hvad der er sket. Det ene øjeblik føler man afmagt, det næste øjeblik håb. Det ene øjeblik giver man andre skylden for det skete, det næste øjeblik sig selv.

Hvis man ikke tidligere har prøvet at være i en krise, og måske endda plejer at være af den rolige type, kan man blive virkelig skræmt over de mange følelser og reaktioner. Mange får den tanke, at de slet og ret er ved at blive tossede. Det er de ikke, men de befinder sig i en krisetilstand.

Der er ingen universelle faser eller bestemte måder, en krise forløber på. Forskellige mennesker reagerer forskelligt med hensyn til varighed og styrke. De hurtige skift i følelserne og de voldsomme reaktioner kan være meget overvældende i begyndelsen. I løbet af uger og måneder vil de aftage i styrke, og man vil langsomt føle, at man mere og mere bliver ’sig selv’ igen. Mange mennesker, der har været gennem en krise, fortæller bagefter, at de er blevet personligt styrket af krisen. Det, at man klarede krisen og kom igennem den, har øget selvrespekten og selvtilliden og desuden givet en god menneskelig indsigt i livet.

Når krisen er værst, er man ude af sig selv. Dernæst er man ved siden af sig selv, for til sidst at ende med igen at være sig selv. Men nu i en mere erfaren og afprøvet udgave.