Følelserne

En krise er ofte karakteriseret ved en række intense følelser, som svinger fra det ene øjeblik til det andet. Nogen nærmest overvældes af følelser, imens andre oplever at krisen sætter dem i en påfaldende nøgtern tilstand. Begge dele er almindelige reaktioner på en ualmindelig situation, og derfor ikke unormale. Reaktionerne vil langsomt aftage og almindeligvis forsvinde igen efter nogle uger.

Mange vil i den første tid efter hændelsen opleve flere af følgende følelser:

Smerte og fortvivelse
Gråd, hulken og tårer kan komme og gå uden man har kontrol over det og ledsages af en dyb fortvivlelse.

Følelse af uvirkelighed
En fornemmelse af, at man er med i en film eller befinder sig i en glasklokke.

Angstreaktioner
Angsten vil ofte komme til udtryk i kropslige reaktioner som rysteture, svedeture og hjertebanken. Man kan føle sig truet og have fornemmelsen af at faren ikke er drevet over.

Apati og følelsesløshed
Nogen føler sig helt tomme, hvilket situationen taget i betragtning kan føles ubehageligt.

Skyldfølelse
Nogen kriseramte slås med selvbebrejdelser – også selvom der ikke er nogen rationel grund til det.

Vrede og hævnfantasier
Aggressive tanker om, hvem det er ansvarlig for hændelsen og påtrængende forestillinger om, hvordan man kan få taget hævn på den eller de ’skyldige’.