Hvornår skal man omgående søge professionel hjælp?

En krise vil, afhængig af den udløsende årsag, i enkelte tilfælde kunne medføre en selvmordsrisiko. Det kan for eksempel være, hvis man mister flere nærtstående på en gang, hvis en fyring har store økonomiske og/eller sociale konsekvenser, eller hvis man tidligere har kæmpet med depressioner eller haft selvmordstanker.

Hold øje med disse advarsler og søg hjælp, hvis:

• du begynder at få tanker om at skade dig selv

• du ikke længere kan se en mening med at være i live

• du begynder at tænke og have fantasier om selvmord

• du begynder at tænke over konkrete måder, man kan slå sig selv ihjel på

• du begynder at opføre dig uforsigtigt og tager unødvendige risici.

I disse tilfælde skal du omgående søge hjælp hos din læge eller en psykolog eller opsøge den nærmeste psykiatriske skadestue.