Tankerne

Når man er i krise, er hele ens system i fuld gang med at forstå, hvad der er sket, og hvilke konsekvenser det vil få. Hjernen er derfor på overarbejde, så nogle af dens almindelige funktioner kører på et lavere blus end normalt. Det kan medføre midlertidige mentale forandringer.

Hukommelses- og koncentrationsbesvær
Vanskeligheder med at huske for eksempel opgaver, regler, aftaler og almindelige aktiviteter. Man kan opleve en nedsat evne til at kunne læse en artikel, deltage i en samtale eller følge med i en film. I det hele taget kan man have svært ved at overskue ting og føler, at man laver alting i slowmotion.

Tilbagevendende tanker om fortiden
Når man er i krise, hænder det ofte, at man ’tygger drøv’ på fortiden og vedholdende beskæftiger sig med, hvordan og hvorfor noget er sket. Det kan være tanker som: „Hvorfor lige mig?“ eller om, hvad man kunne have gjort for at undgå det skete og lignende.

Ufrivillige genoplevelser
Bestemte sekvenser af fyringen genspilles som en film, der kører nonstop, bedst som man er i gang med helt andre gøremål.