Hvad er sorg?

Sorg er den sindstilstand, man kommer i, når man mister nogen eller noget, som har betydet meget for en. Mennesker er forskellige og sørger på hver deres måde. Nogle græder og har behov for at tale om det, de har mistet. Andre foretrækker en mere ordknap måde at omgås tabet på og går i det stille og grunder over situationen. Nogle mærker sorgen i form af irritabilitet og raseri, og for andre sætter sorgen sig i kroppen som hovedpine eller mangel på lyst … til mad, sex eller anden form for fysisk udfoldelse.

Alle de forskellige måder at sørge på er ganske normale og viser blot, at sorgen har mange ansigter. Det vigtigste er at sørge på sin egen måde med respekt for sig selv og så samtidig huske, at andre måske sørger på en helt anden måde. Uanset måder man sørger på, rummer sorgen altid historien om at man har mistet noget dyrebart. Det kan være et job eller et parforhold, drømmen om at få børn, tabet af den raske krop eller tabet af en nær pårørende.

Sorg over at have mistet en nær er hverken historien om den afdøde eller om den sørgende. Sorg er snarere historien om det forhold og den særlige betydning, de to havde for hinanden.

Læs om sorg og sorg- og mindebøger under Bøger.