Sorgens flow

Sorg kommer til udtryk forskelligt fra person til person og kan ikke sættes på en formel. Når det er sagt, vil mange dog opleve en form for forløb, hvor man i starten er optaget af spørgsmålet:

1) Hvad har jeg mistet? Efter nogen tid melder spørgsmålet sig:
2) Hvad har jeg tilbage? Og ofte følger spørgsmålet:
3) Hvad vil jeg bruge det til – altså det, jeg har tilbage?

Fokus kan skifte fra sekund til sekund, dag til dag, måned til måned. Man vil i grove træk, som tiden går, bevæge sig fra spørgsmål 1, hen over spørgsmål 2 til spørgsmål 3, men vil et utal af gange springe frem og tilbage i en skøn redelighed.

Sorgens flow

Mens du selv springer frem og tilbage i din sorg, vil omgivelserne ofte – i et misforstået forsøg på trøst – fokusere på hvad, du har tilbage.

Problemerne opstår tit, når omgivelserne tror, at de kan trøste ved at fokusere på spørgsmål 2: Hvad man har tilbage. Når det falder sammen med, at man selv har fokus på spørgsmål 1 – det, man er ked af at have mistet – kan deres kommentar virke bagatelliserende, udeltagende og krænkende.

Man kan også sige, at de fleste begynder med at sørge med ryggen til fremtiden, for så på et eller andet tidspunkt at vende sig om og dernæst sørge med ryggen til fortiden. Undervejs i processen har man vendt og drejet sig igen og igen.