Kriseledelse i praksis

Nogle kriser er alvorligere end andre. Hvordan en akut opstået krise skal håndteres, kommer derfor an på krisens karakter. På tværs af dem findes dog en række gode procedurer og processer, som kan hjælpe.

1. Begræns skaden. Få de involverede fjernet fra skadestedet og flyttet til et roligt sted, hvor der kan ydes psykisk førstehjælp.

2. Udpeg en nøgleperson, som informerer omstilling/reception, får overblik, tilkalder assistance, og uddelegere opgaver.

3. Find ud af, hvem der tager sig af pressekontakten, så de involverede bliver beskyttet mod pressen.

4. Før logbog over, hvem der gør hvad, hvornår, så dokumentationen for forløbet er på plads. Logbogen kan bruges til bearbejdning og til efterfølgende at se en beredskabsplan efter i sømmene. Samtidig kan logbogen bruges, hvis der kommer et retsligt efterspil.

5. Hjælp de involverede i kontakt med deres pårørende. Det har man tendens til at glemme, selv om det har stor betydning.

6. Saml medarbejderne og afhold et stormøde med den øverste chef. Vær åben og informér om selve hændelsen, hvilke foranstaltninger, der er sat i værk og hvornår medarbejderne igen kan forvente at få mere at vide. Alle tilløb til evt. debat eller spekulationer om årsagen til hændelsen skal straks stoppes. I stedet skal det understreges, at sagen vil blive grundigt undersøgt, så man kan forebygge det sker igen. Dermed får man lige fra begyndelsen signaleret, at tragedien ikke må være sket forgæves.

7. Luk virksomheden. Det er et klart signal fra ledelsen som, at man tager situationen alvorligt og giver de ansatte tid og ro til at tale sammen. Men luk relativt tidligt op igen. Det har både medarbejderne og omverden brug for.

8. Iværksæt efter et par dage en psykologisk debriefing for de involverede, så de kan få en fælles forståelse af hændelsesforløbet, herunder forklaring på, hvorfor andre i situationen handlede, som de gjorde, ikke kom til undsætning eller reagerede på alarmen, f.eks. psykologer, der debriefer vil undervejs i samtalen yde krisepsykologisk rådgivning og foretage en vurdering af om der er ansatte i gruppen, der har brug for yderligere hjælp.

9. Hold en mindehøjtidelighed, eller marker på anden vis, hvis en medarbejder er omkommet.

10. Acceptér, at det tager tid. Kommunikér, at man som ledelse ved, at hændelsen vil påvirke de ansatte en periode, og at det vil man tage hensyn til i det daglige arbejde.