Med kærlig hilsen – Forord

Kære Læser

Til trods for at døden kommer til os alle før som siden, er det for mennesker en stor udfordring at forholde sig til sin egen død. Tanken om, at man en dag ikke længere vil være en del af livet, kan være både abstrakt og skræmmende.

Med kærlig hilsen forsøger med korte oplæg og konkrete spørgsmål at gøre det lettere for den enkelte – og hans eller hendes familie – at forholde sig til den sidste del af livet, og til hvad der skal ske, når døden på et tidspunkt indtræder.

Bogen er en udfyldningsbog, hvor man enten i stikordsform eller med længere tekster kan skrive det, der ligger en på sinde. For dem, det ikke falder naturligt at skrive, kan man nøjes med at læse
bogens mange små afsnit, og bruge dem som inspiration til refleksion og eftertanke.

Bogen kan også bruges som en samtalebog, hvor man med udgangspunkt i de forskellige emner kan dele sine tanker med sin partner, sine børn eller en god ven eller veninde. Læs mere om bogen og dens anvendelse i bogens indledning.

Med kærlig hilsen er ikke kun en bog til personen, der udfylder den, men også til de nære pårørende. Har man imidlertid ingen nære pårørende, kan man alligevel sagtens have glæde af bogen og få inspiration til, hvordan man ønsker at få sagt sit liv ret farvel.

Gennem mit arbejde som psykolog har jeg, blandt andet i Kræftens Bekæmpelse, mødt og talt med
en række mennesker, der har gjort sig mange tanker om livet og døden. Det har ofte været meget stærke og rørende samtaler, men ofte også sjove og muntre samtaler om det, der har givet livet værdi, og som derfor gør hjertet tungt at skulle forlade.

Med kærlig hilsen bygger på disse mange samtaler, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for. Bogen kunne ikke være blevet til uden disse menneskers hjælp.

Mine bedste hilsner
Rikke Høgsted