Sorgbogen

Sorgbogen er en selvhjælpsbog til mennesker, der er i sorg over tabet af en nærtstående. Bogen er en udfyldningsbog, hvor du selv er forfatteren, der via fortrykte spørgsmål inviteres til at reflektere over livet med den mistede, og den hverdag du lever i lige nu. Men bogen ser også fremad og spørger til det liv, der ligger foran dig uden den mistede person. Her vil du forhåbentlig opdage, at selv om den mistede person er død, vil vedkommende alligevel fortsat kunne være en aktiv del af dit liv, gennem den måde du selv er på, og den måde du lever på.

Sorgbogen er ikke en sorgens manual, og den rummer ingen facitlister, opskrifter eller formler på, hvordan du sørger bedst. Derimod er bogen fuld af spørgsmål, oplæg og ideer, som er udsprunget af samtaler med sørgende.

Bogens titel kunne også have været „100 måder at sørge på“ for at understrege budskabet om, at der ikke findes én rigtig måde at sørge på, men utallige. Vi mennesker er alle forskellige og bærer vores sorg på hver vores måde. Nogle græder meget og har et stort behov for at tale om den mistede. Andre foretrækker en mere ordknap måde at omgås tabet på og græder måske slet ikke. Begge dele er ganske normalt og viser blot, at sorgen har mange ansigter. Det vigtigste er at sørge på sin egen måde med respekt for sig selv, og samtidig forholde sig accepterende over for at andre i familien eller omgangskredsen måske sørger på en helt anden måde.

Sorg er historien om menneskers kærlighed til hinanden. Ikke historien om hverken den afdøde eller den sørgende person i sig selv, men historien om det forhold og særlige betydning, de havde for hinanden. Sorgbogen er et vidnesbyrd om det forhold og er et forsøg på at hjælpe den, der er tilbage, med at få det bedste af den fælles fortid med ind i den nye fremtid.

Sorgbogen er en god hjælp til, at den sørgende kan skabe et klart, indre sted til den mistede person. Ved at arbejde med Sorgbogen kan den, der har mistet, tydeliggøre de værdier, den døde repræsenterer og hvordan den døde optræder som rollemodel eller rådgiver. … den sørgende „re-member“ (gen-indsætter som medlem) den mistede, som et menneske, der stadig er en del af den efterladtes liv, til trods for at han eller hun ikke længere er der som levende. Sorgbogen egner sig både til mænd og kvinder.
Christian Juul Busch, hospitalspræst, Rigshospitalet

Når vi mister nære relationer, forandrer livet sig for de fleste af os på komplicerede måder. Evnen til at sørge er evnen til at forandre sig, og det er derfor nyttigt for os at sætte ord på, hvad den, vi har mistet, har betydet for os; hvad det egentlig er, at døden tog med sig. Sorgbogen giver på en meget tilgængelig måde god inspiration til at sortere vores minder, og dermed giver den en varig og livgivende inspiration til den tilværelse, som har forandret sig for altid.
Marianne Davidsen-Nielsen, forfatter til bogen „Den nødvendige smerte, om tab, sorg og adskillelsesangst“

Køb bogen