Sorgbogen – Forord

Til dig, der har mistet en nærtstående

.

At miste et menneske, som har stået en meget nær, kan føles som at miste en del af sig selv. For personen var måske det menneske, der plejede at følge med i alt, hvad man gjorde … Eller det menneske, som holdt en i hånden den gang, hvor … Det menneske, som kendte en bedst af alle, og som ubetinget elskede en og troede på en.

Sorgbogen bygger på en række samtaler med mennesker, der har mistet en kær. Samtalerne har været præget af historier om savn, ensomhed, længsel, vrede, skyld, fortvivlelse, angst og meningsløshed. Men også historier om lettelse, indsigt, livsglæde, styrke, håb, taknemmelighed og i allerhøjeste grad om kærlighed. For sorg er kærlighedens pris – havde den mistede ikke netop betydet så meget for en, ville tabet heller ikke have medført så stor en sorg.

Du vil hurtigt opdage, at bogens forskellige sider har hver deres „stemning“. Nogle sider er alvorlige, mens andre er mere humoristiske og er skrevet med et glimt i øjet. Nogle sider er „stille“, andre „larmer“. Nogle lyse, andre mørke. Nogle sider lægger op til refleksion og eftertænksomhed, mens andre mere appellerer til udadvendthed og aktiv handling.

Start med at kigge lidt i bogen og skriv så lidt på de sider, du umiddelbart føler lyst til, eller som giver mening for dig. Det er ikke sikkert, at alle spørgsmål og ideer passer til dig. Giv dig god tid, skriv lidt ad gangen og læg så bogen fra dig. Efter nogen tid har du måske lyst til at kigge lidt i bogen igen og skrive videre, og på den måde vil Sorgbogen sikkert til tider stå i din bogreol og til andre tider ligge fremme på dit natbord. Ved hjælp af mange og meget forskellige spørgsmål og ideer, forsøger bogen at nå så mange som muligt.

Sorgbogen kan også bruges til at dele din sorg med andre mennesker. Måske er der en bestemt side i bogen, som udtrykker noget, der er vigtigt for dig, at andre også ved om den mistede person. Eller en side som gør det lettere for andre at forstå din situation og støtte dig. Det er vigtigt at bruge sit netværk, når man er i sorg. Også selv om de andre måske ikke helt forstår, hvad man går igennem. De har måske aldrig selv mistet og ved derfor ikke, hvad det vil sige at skulle lære at leve videre efter tabet af en meget vigtig person.

Jeg håber, du bliver glad for din Sorgbog, og at du en dag stille og roligt vil opdage, at selv om du har mistet din partner, forælder, ven, søskende eller barn, da behøver forholdet til vedkommende ikke at være slut. Personen er fortsat med dig og er blevet til en del af din måde at være på, og vedkommende er dermed en levende del af din egen fortælling.

Som psykolog har jeg gennem årene talt med mange sørgende. Børn og unge, der har mistet en forælder; forældre og bedsteforældre, der har mistet et barn eller barnebarn og mænd og kvinder, der har mistet en ægtefælle, en kæreste eller en god kammerat. Forskellige mennesker, som har sørget på hver deres måde, men som alle har ét til fælles: At deres sorg var kærlighedens pris. For det er jo netop, fordi man elskede sin mor eller far, barn eller barnebarn, hustru eller mand så højt, at tabet af dem medfører så stor en sorg.

Sorg er og bliver kærlighedens pris.

Mine bedste hilsner
Rikke Høgsted