Kørekort til kriseledelse

Hvordan styrer man som leder gennem en krise?

Akutte kriser kræver stærkt lederskab. Røverier, overfald, ulykker og dødsfald kan lamme en arbejdsplads, hvis ledelsen ikke håndterer en voldsom og akut opstået krise korrekt. Omvendt kan en krise styrke ledelsen og organisationen, hvis ledelsen styrer organisationen fornuftigt igennem den.

På nogle arbejdspladser er alvorlige krisesituationer nærmest en del af hverdagen. Hos andre kommer det som et lyn fra en klar himmel, hvis en ansat bliver truet på livet, overfaldet eller som det værst tænkelige – bliver dræbt på jobbet. Men alle arbejdspladser kan blive ramt af en akut opstået krise.

Et kørekort til kriseledelse gør det muligt for ledergruppen at tage hånd om de ansatte og undgå, at virksomheden lammes for en længere periode. Kriser giver virksomhedens ledelse mulighed for at vise, at den er handlekraftig. Og god kriseledelse kan faktisk ligefrem styrke virksomheden båden indadtil og udadtil. Udadtil, idet man bagefter kan kommunikere, hvordan man har klaret det. Indadtil, fordi vel håndteret modgang får folk til at rykke tættere sammen, hvilket styrker sammenholdet.

Sidst men ikke mindst handler professionel kriseledelse om også at have øje for sig selv som ledelse, og hvordan man skaber et samarbejde, som kan sikre at alle teamets kræfter bruges bedst.