Referencer

 

At skulle forholde sig til et menneske i akut krise, når det værst tænkelige netop er sket, er ikke for nybegyndere. Det kræver ikke kun erfaring, men også mod. Rikke Høgsted besidder begge dele, og jeg har sjældent mødt et menneske som hende, der midt i det følelsesmæssige kaos evner at være til stede og dele ens afmagt. Og på forunderlig vis styrker Rikke igen og igen ens tro på, at relationen til den mistede kan bestå, trods død og adskillelse.

Anna Kløvedal, tidligere klient og mor til Emilie, der døde som 15-årig af leukæmi. Anna Kløvedal har desuden skrevet bogen ’Ingenmandsland’, som handler om Emilies sygdomsforløb og om det at leve med og i sorgen efter tabet af sit barn.

 

  

Jeg har i flere omgange arbejdet sammen med Rikke Høgsted i forbindelse med tilrettelæggelse af temadage for plejepersonale. Emnet har været ’kræft og angst’ med fokus på, hvordan man som sygeplejerske eller læge kan støtte den angste patient og hans eller hendes pårørende.

 

Jeg har kun gode anbefalinger til Rikke Høgsted, som er en formidabel formidler, der forstår at gøre sin viden levende. Gennem fortællinger og aktiv inddragelse formår Rikke, at få ”undervisningen” ind under huden på deltagerne, så de bagefter husker pointerne bedre.

Rie Rosendal, Novartis Healthcare

 

 

På Akut Afdelingen i Slagelse går vi ikke med sikkerhedshjelm… Her har vi valgt andre værktøjer for at sikre et godt arbejdsmiljø for både gruppen og den enkelte medarbejder. Vi har i ledelsen brugt Rikke Høgsted som sparringspartner og udviklet en række tilbud som; temaaftener, kurser i psykologisk defusing og debriefing, individuelle samtaler og endelig fast supervision af samtlige vores sygeplejersker. Dette alt sammen i ønsket om at forebygge stress og sekundær traumatisering.

 

Rikke har effektivt hjulpet os med at få sat arbejdet i system. Derudover har Rikke gennem sin store professionelle erfaring kombineret med sin ligeværdige og medmenneskelig tilgang fået personalet til at arbejde konstruktivt og fremadrettet med området. Jeg vil varmt anbefale Rikke Høgsted som psykolog og konsulent.

Stine Justi, Afdelingssygeplejerske, Skadeklinikken Slagelse Sygehus