Thomas Middelboe

”Jeg har altid brændt for det psykiatriske område og fra min studietid vidst, at jeg skulle være psykiater. Det er et privilegium som psykiater at få lov til at hjælpe mennesker og forsøge at gøre en forskel for den enkelte og hans eller hendes pårørende, når livet på grund af psykisk sygdom, folder sig ud fra sin mest barske side.

 

Psykiatri er et lægevidenskabeligt speciale, som på én og samme tid er eksakt og svært at afgrænse. Psykiatrien har altid været genstand for stor opmærksomhed og interesse, også fra mennesker der ikke har deres virke som sundhedsprofessionelle, eller som kender psykiatrien fra patient- og pårørendesiden. Tilsvarende har psykiatrien altid været omgærdet af både fascination og velmenende synspunkter, men også af myter og fordomme.

 

Jeg er optaget af at formidle dette højaktuelle område både i og udenfor sundhedsprofessionelle kredse, så patienter, pårørende og øvrige befolkning kan mødes med viden og respekt, fremfor at være henvist til fordomme, der stigmatiserer. At skabe sammenhængende forløb i psykiatrien er også en udfordring, som jeg gennem udvalgsarbejde, undervisning, bogprojekter og i min daglige kliniske praksis tager op.”