Ny selvhjælpsbog på vej

Wednesday, 7. June, 2017

“Hold til det – bæredygtige strategier i mentale højrisiko erhverv – sådan passer du godt på dit eget helbred og lykke i mødet med lidelse og tragedie”

 

er en grafisk illustreret bog – og måske også en app – til de ansatte, der på deres arbejde møder mennesker, der lider og er i stor nød eller dem, der på anden vis regelmæssigt konfronteres med tragiske, pinefulde og måske ligefrem grusomme begivenheder på deres arbejde.

 

Opdateres snarest

 

Folkemødet 2014

Monday, 16. June, 2014

Thomas og Rikke var debattører på året Folkemøde på Bornholm. Thomas talte som formand for Dansk Psykiatrisk Selskab bl.a. om, hvad man kan gøre for at undgå den unødvendige tvang. Debat om tvang

Rikke var med i en paneldebat om, hvordan vi sikrer, at man som patient, med enten en fysisk eller psykisk sygdom, får den psykologiske støtte, man i perioder helt naturligt kan få brug for, når sygdom bliver en del af hverdagen. Riv muren ned mellem somatikken og psykiatrien

Efterlysning af soldaterfamilier

Thursday, 13. March, 2014

Rikke er i øjeblikket i gang med at arbejde videre med bogen ‘Missionen går til…’, der er en scrapbog til børnefamilier, der har – eller har haft – en soldat i international mission. Hun vil i den forbindelse gerne i kontakt med familier, der har erfaringer med at bruge bogen. Kontakt hende gerne på: rikke@hogm.eu

 

Så er børnemindebogen tilbage på hylderne

Monday, 19. August, 2013

Er du interesseret i at læse mere om børnemindebogen Til Minde Om og se eksempler på det nye design kan du besøge www.tilmindeom.dk

 

Mindebogen til børn udkommer snart igen!

Saturday, 15. December, 2012

Mindebogen ‘Til minde om…’ har gennem det sidste halve år været udsolgt fra forlaget. Og det har været ærgerligt for alle de børn og unge, der gerne har villet lave et flot mindebog om et vigtigt menneske, der har mistet. Bogen er i øjeblikket ved at blive revideret og genudkommer i en ny udgave – med støtte fra Egmont Fonden – først i det nye år. For mere se www.tilmindeom.dk

Fordomme findes desværre også i psykiatrien

Saturday, 24. November, 2012

Stigmatisering foregår også i psykiatriens egne rækker. Sådan er det. Der hvor kæden sidst af alt skulle hoppe af, der hvor de gode viljer står i kø, der hvor videns- og uddannelsesniveauet er højt… også der sker det.

Mennesker, der vælger at arbejde med psykisk syge, gør det ud fra et tydeligt motiv – nemlig ønsket om at hjælpe, lindre og helbrede. Det er min erfaring efter at have arbejdet på psykiatriske afdelinger i 25 år.

Men dette professionelle psykiatriske behandlingssystem med alle sine gode intentioner, ædle motiver og en værdig sag, er ikke bare evigt godt. Nej. På ingen måde. Det system, jeg repræsenterer, har svagheder, der ligefrem bidrager til stigmatisering.

Hvordan foregår det så?

Personalet stigmatiserer, når lægen eller sygeplejersken i en travl vagt kommer til at tale nedladende eller uhøfligt om eller til en patient. Når den ældre medicinske patient får overset sin depression, ”fordi det psykiske ikke betyder noget,” eller når psykologiske følger af fysiske traumer negligeres, blot fordi patienten kan stå på benene igen.

Den største sorg at miste et barn

Saturday, 24. November, 2012

Der er intet over og intet ved siden af den sorg, forældre føler, når de mister et barn.

Det vurderer psykolog Rikke Høgsted, efter at høballeulykken i Hee lørdag har krævet den tredje søsters liv. Den seksårige pige og hendes to søstre døde af deres kvæstelser efter at være begravet under flere hundrede kilo tunge høballer på familiens gård.

Andre skal tage over
Forældrene står nu tilbage med en sorg, som kun de færreste kender til, og som overskygger alt, fortæller Rikke Høgsted, der er chefpsykolog ved Falck Healthcare:

– Når man mister voldsomt og uden varsel, har man brug for, at andre mennesker tager over og holder en i live. Man går i chok, og selv små ting som at lave mad kan blive uoverstigelige udfordringer.

Hun har stor erfaring med traumeofre, men vil ikke gå ind og vurdere den konkrete sag, fordi hun ikke kender forældrene til de tre afdøde piger.

Chokket kan bedøve sindet
Men generelt ser chefpsykologen oftest, at folk går i chok.

– Og det kan have sin egen nåde, fordi chokket bedøver sindet lidt fra sorgen, der ellers kan være så voldsom, at forældrene mister lysten til at leve, siger hun.

Danske soldater er bedre rustede til krig – DR Indland

Tuesday, 29. May, 2012

Rikke Høgsted blev interviewet i forbindelse med en amerikansk soldats massakre i Afghanistan i marts 2012:

Man kan ikke helt udelukke, at en dansk soldat kunne gå amok i Afghanistan, som en amerikansk sergent gjorde forleden i Kandahar og myrdede 16 civile, herunder tre kvinder og ni børn. Men risikoen er meget lille.

Det vurderer tidligere militærpsykolog Rikke Høgsted, som i dag er chefpsykolog i Falck Healthcare, men før har været udsendt til både Afghanistan og Irak. I Afghanistan frygter de udenlandske tropper nu hævn for drabene.

– Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag. Men danske soldater har et højere uddannelsesniveau end de fleste udenlandske soldater, siger hun og fortsætter:

– Amerikanske kolleger bliver chokerede over, hvor god en udvælgelse vi kan tillade os i rekrutteringen i Danmark.

Hertil kommer, at danske udsendte militære ledere har rigtig godt øje for deres folk og er uddannede i at lave gode, velfungerende grupper. Ofte er den enkelte soldat derudover også hægtet op med en anden kammerat (“buddy-systemer”), tilføjer Rikke Høgsted.

– Og de er gode til at rotere vores soldater, så man ikke laver en systematisk nedslidning af deres færdigheder. Desuden sørger man for, at danske soldater ikke er ude mere end seks måneder ad gangen, hvor USA har udsendelsesperioder på op til to år.

‘Missionen’ er gået til både Sverige og Norge

Sunday, 31. October, 2010

Rikkes scrapbog til soldaterfamilier  ‘Missionen går til’ er i løbet af 2010 udkommet i først Norge og senere også Sverige. Det er i begge tilfælde landenes Forsvar, der har stået for udgivelserne.

På norsk er bogen kommet til at hedde: Oppdraget går til http://www.mil.no/familieweb/start/article.jhtml?articleID=194732   http://www.mil.no/familieweb/start/article.jhtml?articleID=191627 og i sverige har man kaldt den: Insatsen går til… http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Till-dig-som-har-barn/

Chefpsykolog i Falck Healthcare

Tuesday, 16. March, 2010

Rikke er pr 1. januar 2010 tiltrådt stillingen som chefpsykolog i Falck Healthcare. Hun bliver derved den nye garant for virksomhedens psykologfaglige ydelser, som udføres af det mere end 350 mand store landsdækkende psykolognetværk. Rikke skal endvidere videreudvikle forretningsområdet og have pressekontakt.