Pit Stop Talks

En Pit Stop Talk er samtaler til mennesker, der efter en særlig periode i deres liv – alvorlig sygdom, skilsmisse, en arbejdsmæssig krise eller efter at være kommet hjem fra et katastrofe – eller krigsområder, ønsker at reflektere over, hvordan oplevelserne og erfaringerne kan bringes aktivt i spil i nutiden, enten privat eller arbejdsmæssigt.

Formålet med samtalerne er at stoppe op og undersøge, hvad man her bagefter kan lære af at have været ude eller henne og ’kigge ud over kanten’. Der, hvor livet ikke længere er en selvfølge. Og hvor ens hidtidige ideer om fremtiden måske er blevet grundigt udfordret.

Jeg har som både kræftpsykolog, militærpsykolog og krisepsykolog mødt mange mennesker, der i kortere eller længere perioder har befundet sig i grænselandet og været henne og kigge ud over kanten. Og som her bagefter har omsat oplevelserne til værdifuld viden, som de i dag kan trække på både privat og professionelt.

En Pit Stop Talk kan bruges til sparring og inspiration, men kan også bruges som en slags ’eftersyn’ ift. at sikre at oplevelserne fra grænselandet er kommet ok ned i rygsækken og ligger som de skal.

Pit Stop Talks kan foregå enten Face to Face på mit kontor på Frederiksberg eller på telefon eller via Skype afhængig af, hvad der passer dig bedst. Hvis det er muligt anbefaler jeg dog, at man begynder med en Face to Face samtale, da det personlige møde nu en gang er den hurtigste måde at få en god fornemmelse af, hvem hinanden er.