Velkommen til Høgsted & Middelboe

Høgsted og Middelboe består af foredragsholder, konsulent og forfatter, Rikke Høgsted, og speciallæge i psykiatri, overlæge Thomas Middelboe.

Rikke holder foredrag for både offentlige og private kunder om trivsel og arbejdsglæde og om, hvad man som medarbejder, kollega og leder kan gøre for at holde både fagligheden og humøret højt i en travl tid med mange forandringer. Rikke har gennem sit eget arbejdsliv opnået en specialiseret viden om trivsel og arbejdsglæde inden for fag, hvor man har ansvaret for andres liv som fx i sundhedsvæsenet og inden for fag, hvor den ansattes egen sikkerhed kan være på spil – fx i militæret, politiet, fængselsvæsenet eller beredskabet.

Rikke tilbyder også PitStop Talks i form af coachingsamtaler til mennesker, der fx pga. af alvorlig sygdom har oplevet en alvorlig krise, eller er vendt hjem fra katastrofe- eller krigsområder, og som nu ønsker at reflektere over, hvordan oplevelserne og erfaringerne kan bringes aktivt i spil i nutiden, enten privat eller arbejdsmæssigt.

Thomas er bestyrelsesformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, www.dpsnet.dk