Velkommen til Høgsted & Middelboe

Høgsted & Middelboe er et lille konsulentfirma, der tilbyder en række forskellige ydelser inden for det psykologiske og psykiatriske område fra faglig sparring, coaching og psykologisk krisehjælp, over undervisning, foredrag og kommunikationsopgaver til psykiatriske speciallægeerklæringer.

Høgsted & Middelboe består af foredragsholder, forfatter og psykolog Rikke Høgsted, og speciallæge i psykiatri, overlæge Thomas Middelboe. Thomas er til daglig ansat som ledende overlæge ved Psykiatrisk Ambulatorie Frederiksberg, Psykiatrisk Center København.

Hold til det – bæredygtige strategier i mentale højrisiko erhverv

– sådan passer du godt på dit eget helbred og lykke i mødet med lidelse og tragedie

Dette er titlen på en ny selvhjælpsbog, der udkommer i efteråret 2017. Bogen er til ansatte, der som del af deres arbejde møder mennesker, der lider og er i stor nød eller ansatte, der på anden vis konfronteres med tragiske og pinefulde begivenheder på deres arbejde. Det kan fx være politi- og beredskabsfolk, læger og sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere, fængselsbetjente og sosu-assistenter, journalister og fotografer og sidst, men ikke mindst, mennesker, der arbejder med klimaforandringer. Også de har et mentalt belastende job, der kræver man ved, hvordan man tackler blandt andet afmagt, så man ikke selv udvikler stress, depressioner eller misbrug. Du kan snart læse mere om projektet under Nyheder.