Velkommen til Høgsted & Middelboe

Høgsted og Middelboe består af foredragsholder, forfatter og psykolog Rikke Høgsted, og speciallæge i psykiatri, overlæge Thomas Middelboe.

Rikke er til daglig ansat som Udviklingschef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri og Thomas er ledende overlæge ved Distriktspsykiatrisk Center, Psykiatrisk Center Frederiksberg.